รายละเอียด ชื่อตำแหน่งต่างๆ ที่สามารถใช้สอบได้ทุกหน่วยงาน

pv01 วิศวกรโยธา 

pv05 สถาปนิก 
เรียงตาม :